W malarni proszkowej powinno się przeprowadzić proces przygotowania powierzchni metalowych poprzedzający malowanie. Zawieszać, zdejmować, składować, przewozić a potem pokryć przedmioty farbą proszkową i poprawnie ją spolimeryzować. Mamy do tego myjki, suszarki, piece, przenośniki …..

Najważniejsze dla wydajności malarni, poza doborem urządzeń, jest ich wzajemne usytuowanie i połączenie poprawnie dobranym przenośnikiem. Należy zapewnić bezkolizyjny przepływ detali przez wszystkie etapy procesu malowania od wejścia do wyjścia z malarni. Na pokazanych dalej schematycznych przykładach zrealizowanych malarni podajemy wymiary zajmowanej powierzchni. Pozwoli to Państwu oszacować wymaganą powierzchnię pod planowane malarnie.

Najmniejsza malarnia – czyli kabinka proszkowa z pistoletem,
wózek i piec mogą wyglądać jak poniżej.

Budujemy też malarnie wyglądające tak …,

… większych już nie budujemy, bo firmą jesteśmy  niewielką.