Piece przez nas oferowane „nieco” odbiegają od produktów firm naszej branży.  Dokładniej opisuję to w zakładce „TROCHĘ WIEDZY”. Tu zaznaczę tylko, że od początku istnienia firmy „JACEK” / 1990r./  stosujemy własnej konstrukcji płytowo – krzyżowe wymienniki ciepła spaliny – powietrze, ceramikę w komorze spalania  i  wielowarstwową izolację mineralną  ze szczelnymi ekranami z foli aluminiowej.
   Z czasem doszła podpodłogowa komora nadmuchowa z regulowanymi sektorami o mierzonym wydatku powietrza. Pozwala to
uzyskiwać i kontrolować technologicznie uzasadnione rozkłady temperatur w piecach komorowych i tunelowych niezależnie od ich wielkości.

Do wszystkich naszych pieców można zamiennie stosować palniki olejowe i gazowe. W naszych piecach montujemy palniki firmy LAMBORGHINI.