Piece elektryczne w malarniach proszkowych stanowią malejącą grupę urządzeń grzewczych z powodu rosnących cen energii.

              Na indywidualne zamówienia wykonujemy różnej wielkości piece elektryczne dla malarni proszkowych.          Przykłady poniżej.

Piec AFL-E   18 kW

Piec A-E 120 Ex    27 kW

Piec CF314ME    36 kW

Piec CF664E    72 kW

Piec DE-31    108 kW