Piece tunelowe budujemy dla malarni proszkowych pracujących w ruchu ciągłym zmechanizowanym lub zautomatyzowanym.
Zależnie od powierzchni przeznaczonej na malarnię, wymiarów malowanych przedmiotów i zakładanej wydajności, piece tunelowe mają różną formę        i wielkość.

    Ekonomicznie łączymy w całość konstrukcję pieca z suszarką oraz piece tunelowe z komorowymi.
Poniżej przedstawiamy przykładowe konstrukcje pieców tunelowych zaprojektowanych i wykonanych w naszej firmie.