Przenośniki są ważnym elementem malarni proszkowej. Transportując malowane przedmioty łączą urządzenia malarni w technologiczną całość. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze efektem wnikliwej analizy funkcji malarni,  jej wydajności  i  uwarunkowań lokalowych.
Temat doboru systemu przenośnika malarni świetnie rozwinął w swoim artykule Pan Krzysztof Mogielnicki.

Jak zwykle nie oferujemy wszystkiego;  tylko własne konstrukcje sprawdzone od lat w budowanych przez nas malarniach.