Tu przedstawiamy przenośniki poruszane ręcznie przez pracowników malarni.
Przenośniki jeżdżące po podłodze składają się z wózka i nadstawki wjeżdżającej do pieca po torach.

Wózek

Nadstawka

Przykład 1

Przykład 2

Przenośniki ręczne podwieszone wykonywane są jako krzyżowe, liniowe z rozjazdami (zwane też dookólnymi) oraz mieszane.
Tak budujemy przenośniki krzyżowe.

Wózek przenośnika załadowany trawersami.

       Konstrukcja przenośnika krzyżowego musi mieć dostateczną sztywność i wytrzymałość by w całym obszarze pracy zapewnić luz między szynami wózka a szynami pozostałymi nie większy niż 2-3 mm.
        Przy luzie większym /a zdarza się centymetr i więcej/ mamy do czynienia z zakleszczaniem się wózków trawers ze wszystkimi przykrymi konsekwencjami tego zjawiska.

Wózki przenośnika krzyżowego są zabezpieczane przed przypadkowym wysunięciem się trawers w czasie jazdy.

 

 

Budujemy przenośniki krzyżowe do pracy z obciążeniem  trawersy do 1000 kG. Wózek krzyża z obciążeniem do 3000 kG.

A tak budujemy przenośniki liniowe / dookólne /.

 

Z trawersami do 10 m długości.

 

Czasami pod stropem hali.

Z rozjazdami prostymi.

Lub bardziej złożonymi, ale zawsze sterowanymi pneumatycznie.

 

Jak trzeba to z obrotnicami trawersów.

Albo z mechanicznym przeciąganiem trawers przez urządzenia malarni.

Tutaj kilka przykładów jak rozwiązujemy technicznie przeciąganie trawers.

Najczęściej jednak ręczne przenośniki podwieszane występują   w malarniach  w układach mieszanych.

Jak poniżej.